Oświadczenie

W związku z próbami kopiowania programu autorskiego ArteMindfulness jestem zmuszona złożyć niniejsze oświadczenie

👉 ArteCarpediem Karolina Krawczyk oficjalnie oświadcza, że nie wyraża zgody na wykorzystywanie, przetwarzanie lub jakiekolwiek inne działania związane z autorskim programem zajęć ArteMindfulness bez pisemnej zgody autorki powyższego programu Karoliny Krawczyk.
Bezprawne skorzystanie z informacji, danych, programu, posługiwanie się nazwą, logo, prowadzenie zajęć, czy też innych działań związanych z ArteMindfulness bez zgody autorki jest zabronione. Osoba, lub też firma dokonująca naruszenia praw może narazić się na odpowiedzialność karną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa zawartego w Kodeksie Cywilnym, lub Karnym.
Karolina Krawczyk ArteCarpediem 🔏